I arbete

Sociala tjänstehundar i människan tjänst. Utbildade för barn och vuxna

Om oss

Maria & Benny
Vilka är vi?

Jag heter Maria Modig och är utbildad skolhundpedagog samt behörig pedagog för grundskola och gymnasium. 

Mina kollegor Hemlis & Benny är utbildade tjänstehundar och vi arbetar tillsammans som ett team mot tredje person inom skola, vård och omsorg. Dessa möten kan vara enskilda interventioner eller för en hel grupp beroende på behov. 

Både jag och mina hundar är utbildade på Svenska Terapihundskolan.

Vi arbetar utomhus och inomhus.

Det finns tillgång till en mindre lokal i Bollnäs att tillgå vid behov.

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om vad vi kan göra för just den verksamhet du finns inom.

Hund som kan hjälpa barn & unga

Barn, ungdomar & hund

Vi har erfarenhet av hundens förmåga att förmedla och lära ut. Värdegrundsfrågor och lästräning är några av många områden där man kan använda hund som resurs.  Vi vet också att hunden har en förmåga att hjälpa barn att fokusera i situationer där koncentrationen sätts på spel. 

En social tjänstehund och kan hjälpa till med allt ifrån att underlätta för barn som har svårt med skolarbete tex svenska och matematik, här använder vi hunden i själva undervisningen. 

Hund kan även fungera som en motivation att komma till skolan. Det är bara fantasin som kan sätta stopp för vad man kan använda en hund till för elever. Vi lägger upp besöken efter individens behov.

 

Exempel på områden vi jobbar med: 

 • Hög skolfrånvaro
 • Motivationsbrist
 • Koncentrationssvårigheter 
 • Mobbning 
 • Vredesutbrott 
 • Depression 
 • Förlust eller sorg 
 • Självförtroende/självkänsla 
 • Selektiv Mutism 
 • Hundrädsla 
 • Lästräning samt andra ämnen
 • Motion 

 

Utbildad hund

Utbildad hund

 

En utbildad social tjänstehund är en hund som har lämplighetstestas och har genomgått drygt ett års utbildning tillsammans med sin hundförare. Hunden utbildas med inriktning mot hundförarens profession. Jag är pedagog och mina hundar arbetar främst med barn och unga av den anledningen. De har han även genomgått en lämplighetstest för att få arbeta med barn under tretton år. 

 

All inlärning och träning sker med positiv förstärkning för att hunden ska tycka att det är roligt att arbeta, detta i samband med att hundföraren är utbildad kan säkerställa kvalitet och kunskap. Varje hund-team får även göra en omdiplomering vartannat år för att få fortsätta arbeta, detta för att säkerställa teamets kvalitet.

 

Att hund och hundförare är utbildad är viktig och självklart för de flesta kommuner och verksamheter för att kvalitetssäkra arbetet för tredje person och i djurskyddssynpunkt..När en verksamhet anlitar oss, är vi en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, där riskanalyser och genomarbetade förebyggande åtgärder ingår. 

I vårt arbete tar vi också hänsyn till alla övriga runt omkring den miljö vi arbetar i . Arbetsmiljön är otroligt viktig att se över, speciellt om vi arbetar inomhus. Finns det till exempel personer som är allergisk eller hundrädda i omgivningen, så skapar vi rutiner i samråd med ansvariga för ett kvalitetssäkrat arbete.

Vi utarbetar vilka rutiner som är viktiga för att arbetet ska bli så bra som möjligt för både människa och hund. Arbetar vi inomhus på en skola kan det till exempel vara att hunden har ett eget klassrum med egen ingång eller nära en ingång och vissa skolor har en egen byggnad för hund. Arbetar vi på ett boende kan det vara att vi är i ett visst rum under schemalagd tid i samråd med personal. Arbetar vi utomhus till exempel en skolgård, så är vi helst på en avskild plats på för att hunden ska kunna arbeta fokuserat.

 

Vi följer socialstyrelsens ‌hygienrutiner‌ ‌och riktlinjer‌ som‌ ‌finns‌ ‌för ‌vård‌ ‌och‌ ‌omsorg i  arbetet med hund.  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2014-8-7.pdf